Menu

Poplatky a strava

Platba musí byť pripísaná na účet materskej školy a školskej jedálne do 10. dňa v mesiaci.

Do poznámky pre príjemcu uveďte:

MENO DIEŤAŤA

Číslo účtu na stravné:

SK52 0200 0000 0017 8690 8858

Číslo účtu na školné:

SK44 0200 0000 0017 8690 7353

Hodiny

Projekty

Národný inštitút vzdelávania a mládeže úspešne zahájil od 01. 09. 2023 spustenie národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3

Cieľom nového projektu NP POP 3 je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov.

V našej materskej škole pracujú dve pedagogické asistentky .

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

www.recyklohry.sk

"Zippyho kamaráti".

Program je realizovaný v školách a škôlkach, po dobu 24 týždňov, s jednou lekciou týždenne. Bol navrhnutý špeciálne pre päť až sedem ročné deti.  Pozostáva zo šiestich modulov, každý modul má svoj vlastný príbeh.

 

 

Omaľovánky pre deti

Stiahnite a maľujte  

omalovanky(1).docx

Vitajte na EduPage

                       Milí rodičia,

ak hľadáte najčerstvejšie informácie o dianí v našej škôlke, o tom, ako vyzerá náš denný režim, aké akcie v najbližšej dobe plánujeme, po prípade zháňate informácie o poplatkoch, najnovšie fotografie z našich  akcií, tak ste na správnom mieste.

OZNAMY

 

 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Materská škola v Majcichove
    Majcichov č.14
  • mobil: 0911 883 181

Fotogaléria